Betonářská výztuž

Betonářská výztuž - naše nabídka:

Drátky do betonu

Balení: 20 kg
Rozměr: 50 mm / 1 mm

Drátky do betonu se používají ke zlepšení vlastností betonových konstrukcí. Drátkobeton je využíván ve většině prací spojených s betonem. Při použití drátků dochází ke značnému navýšení pevnostních a nosných vlastností každého betonového tělesa. Drátky do betonu se přidávají buď do hotové betonové směsi, do malty, nebo do injektážní malty. Ocelové drátky (tzv. rozptýlená výztuž) zcela, nebo částečně nahrazují klasické síťové výztuže.

Betonářská výztuž - drátky do betonu - polykarbonátové

Vázací a rádlovací dráty

Betonářská výztuž - vázací a rádlovací dráty

Balení: 30-100 kg (možno i individuálně)
Rozměr: 1,25mm, 1,40mm, 2,50mm, 3,15mm, 4,0mm, 5,0mm
Pevnost: 360 – 420 MPa
Použití: vázání armatur, drát může být suchý nebo jemně olejovaný

Vázací a rádlovací dráty

Betonářská výztuž - betonářská ocel (roxory)

Materiál: ocel 10505
Rozměr: 6,0 – 20mm
Délka: standardní 6,0m (případně 12-14m), ale je možno individuálně zkrátit

Armovací kari sítě

Betonářská výztuž - armovací kari sítě

Materiál: Kari sítě jsou vyrobeny z žebříkového drátu průměru 4-10mm.
Rozměry: viz tabulka
Základní typy KARI sítí
Typ Průměr drátu (mm) Rozteč ok (mm) Rozměr (mm) Hmotnost (kg)
KA16 4/4 100/100 3000x2000 11,88
KA17 4/4 150/150 3000x2000 8,10
KD35 5/5 100/100 3000x2000 18,49
KD37 5/5 150/150 3000x2000 12,64
KH30 6/6 100/100 3000x2000 25,64
KH20 6/6 150/150 3000x2000 18,20
KY49 8/8 100/100 3000x2000 47,40
KY50 8/8 150/150 3000x2000 32,40