Betonářská výztuž - příslušenství

Betonářská výztuž, příslušenství - naše nabídka:

Distanční prvky pro vodorovnou a svislou výztuž

Materiál: Bejčastěji plastové, ale i z materiálů na bázi cementu

Při ukládání výztuže do bednění vymezují požadovanou krycí vrstvu. Po vybetonování zůstanou v konstrukci. Distanční prvky mohou být bodové nebo liniové.

Ocelové profily a betonářská výztuž - příslušesntví - distanční prvky pro vodorovnou a svislou výztuž

V naší nabídce dále naleznete veškeré příslušenství pro bednění, smykové dilatační trny, gabiony, plotové prvky mobilního oplocení nebo vylamovací výztuž.